Lievaart Transport

Published Dec 18, 22
6 min read

Zeecontainer TransportMet het oog op de plaatselijke distributie van verdovende middelen beschikte de groep in de binnenstad over een café. De internationale doorvoer van drugs gebeurde met name via een garage op een wat afgelegen plek. Hier werden zowel de wagens geprepareerd als de drugs in de wagens verstopt. Ettelijke transporteurs werden aan de grens met Denemarken en Duitsland aangehouden, voordat werd besloten om de hele groep op te rollen.

Bij deze beleggingen konden ze rekenen op de steun van een makelaar die in politiekringen als louche bekend staat, maar ook op de medewerking van een gepensioneerd bankdirecteur die goed de weg kent in allerhande vergunningen- en subsidiestelsels. De rol van de (drie) Hells Angels in deze groep nam diverse vormen aan. cao transport 2020.Een van deze twee had daarenboven haast als vanzelf van doen met de kleine drugshandel in Amsterdam: hij woont samen met de vrouw die het eerdergenoemde café drijft. De derde Hells Angel beheerde de bezittingen van de twee aanvoerders: maakte contracten in orde, onderhield de relaties met makelaars, notarissen enbanken, zorgde voor het onderhoud van de panden, sluisde gelden weg naar Zwitserland, etcetera.

Het gaat om een Oostenrijker, een Deen en een Engelsman! Het Amsterdams chapter is dus ook qua samenstelling van Europese allure. Hiervoor is reeds bij herhaling de belangrijke rol van buitenlandse en etnische criminele groepen op de Amsterdamse drugsmarkt aan de orde gesteld. Nu komt het erop aan hen meer concreet te beschrijven (Koerier West-Vlaanderen).

De rol van de Colombiaanse kartels In heel Amsterdam woonden op 1 januari 1994. 763 Colombianen die zich legaal in Nederland hebben gevestigd. Daar zijn veel vrouwen onder die als prostituée werkzaam zijn, of zo althans zijn begonnen, en die thans zijn gehuwd met iemand die de Nederlandse nationaliteit heeft.

Zij die geregistreerd zijn wonen vooral in zuid-oost (de Bijlmer), het stadsdeel waar sowieso de meeste mensen wonen en zeker ook de meeste allochtonen. Verder zitten ze overal in de binnenstad. cao transport 2020. Maar opmerkelijk veel Colombianen leven toch ook in het rijke zuiden van de stad. Ofschoon de Colombianen in geen enkel opzicht voldoen aan het profiel van een gemarginaliseerde etnische minderheidsgroep, zijn er heel wat betrokken bij de cocaïnehandel.

Cito Transport

Er zijn er die vliegtuigpassagiers uit Frankfurt ophalen, anderen hebben kleine restaurantjes in hun woning gemaakt die dienen als plaats van samenkomst, er zijn er met een reisbureautje en weer anderen hebben een wisselkantoor waarlangs geld wordt weggesluisd. Hoe groot dit aantal bedrijfjes precies is valt met geen mogelijkheid te bepalen.Wanneer we de politie mogen geloven die reeds meer dan tien jaar de bewegingen van cocaïne-handelaren zeer goed volgt, hebben vele Colombianen met de handel van cocaïne van doen (cao transport 2020). In een reeks van niet minder dan 16 opsporingsonderzoeken die exclusief vanuit Amsterdam zijn «gedraaid», komen werkelijk honderden Zuid-Amerikaanse namen voor.

Dit zijn allemaal verbanden die men niet onmiddellijk met de Colombiaanse drugskartels associeert. Maar hij vond ook een uitgebreid horeca-circuit en een aantal sportcentra en dansscholen, waar de connectie met de import en distributie van cocaïne wel bestaat. Bettien M. die enige tijd in dit Amsterdamse milieu van de coke verkeerde, vertelt over jonge Colombianen die zich uitgaven voor studenten, die via Amsterdamse woningbemiddelingsbureaus etages betrokken in het betere deel van Amsterdam-Zuid en in wat nu stadsdeel De Baarsjes heet, en wier dagelijks leven zich afspeelde in fitness-centra, dansgelegenheden en (dealend) op straat (Bovenkerk, 1995b).

Men ontmoet elkaar evenwel ook in videotheken waar Spaanstalige films worden verhuurd. Bij een zo vlottende bevolking is de vraag waar de opbrengst van de cocaïne-handel naar toe zal gaan, niet moeilijk te beantwoorden. Vrijwel het gehele profijt vloeit af naar Zuid-Amerika of komt hier terecht op rekeningen bij banken die van drugsgelden niet zo’n probleem maken (cao transport 2020).

Deze handel heeft het voordeel dat er in Amsterdam zelf helemaal geen geld aan te pas hoeft te komen. cao transport 2020. Wat gewoonlijk de kartels worden genoemd, bestaat uit een serie van tientallen organisaties in Colombia die alle trachten in Europese landen (vooreerst Spanje) importlijnen op te zetten. Er komt nog steeds coke binnen per koerier in vliegtuigen, maar belangrijker is de aanvoer van grote hoeveelheden, verstopt in legale handelswaar, per container geworden.

Het eerste is in Amsterdam in ieder geval nog niet goed gelukt. Choenni telde in 1993 onder de ruim 5. 000 etnische ondernemingen in de stad niet meer dan negen Colombiaanse bedrijven. En wie weet, zijn dit wel keurige firma’s die met de drugshandel niets van doen hebben. Vaker zoeken de transporteurs Nederlandse importbedrijven die reeds jarenlang op Zuid-Amerika (of Afrika, met tal van havens waar drugs gemakkelijk kunnen worden aangevoerd en overgeslagen) handel drijven en daarom niet in de gaten lopen.

Suurhoffbrug Transport

Misschien is het trouwens beter om in dit verband niet exclusief te spreken over Colombianen. Zij komen wel uit het land waar 80% van het geraffineerde cocaïne-poeder vandaan komt, en de Colombiaanse kartels zijn op wereldschaal domweg het sterkst, maar de distributie in Amsterdam is veeleer in handen van een Zuid-Amerikaanse gemeenschap, die heel gemêleerd is samengesteld.

Zij vinden elkaar gemakkelijk in de Zuid-Amerikaanse hotels, dansgelegenheden en cafés (cao transport 2020). En het is opmerkelijk hoe openlijk daar cocaïne wordt gedeald en gebruikt. De politie jaagt op de grote partijen die het land binnenkomen, maar omdat zij veel minder aandacht heeft voor wat er dan mee gebeurt, is de distributie nagenoeg zonder risico.De eerste Zuid-Amerikaanse groep die in Amsterdam opviel, bestond uit een bende Peruaanse zakkenrollers en tasjesdieven die in het begin van de jaren tachtig op de straatmarkten van Amsterdam opereerden. We zullen het begrip georganiseerde criminaliteit echter niet zo ruim nemen dat deze bende er ook onder valt - cao transport 2020. De eerste echte grote coke-handelsorganisatie in Amsterdam heette de Liga Sudamericana. Transport naar Denemarken.

Het jaar 1988 was in crimineel Amsterdam trouwens het jaar van de Chilenenmoorden. In het najaar werden toen kort na elkaar drie Chilenen vermoord. De laatste werd bekend als de zogenaamde moord bij de haringkar (in de Uiterwaardenstraat); die had A voor zijn rekening genomen. Deze moord vond op echt mafiose wijze plaats: in het voorbijgaan schoot de bijrijder van een motorfiets de betrokkene dood (cao transport 2020).

Verder speelden ook persoonlijke tegenstellingen een rol. De organisatie op de achtergrond in Chili schijnt te hebben gemeend dat ze hun geschillen in Amsterdam zelf maar moesten uitvechten (cao transport 2020). Dit geweld was op zichzelf trouwens geen teken van overname van de markt door een andere criminele groep. De coke-markt expandeerde aan het einde van de jaren tachtig en er was op deze markt dus plaats genoeg voor verschillende groepen.

Ten eerste valt op dat deze bovenlokaal is georganiseerd. Amsterdam mag een belangrijk centrum zijn, Zuid-Amerikanen doen zaken op het niveau van de Randstad en ook daarbuiten. Amsterdam geldt wel als aantrekkelijk (en in dat opzicht te verkiezen boven bijvoorbeeld Den Haag), omdat de controle op illegale buitenlanders doorgaat voor minder streng of minder effectief.

Navigation

Home

Latest Posts

Wetgeving Mobilhome België

Published Mar 28, 23
10 min read

Auto Export Netherlands

Published Mar 07, 23
10 min read

Huurkoop Mobilhome

Published Mar 04, 23
4 min read